ویژگی های ماشین سنگزنی

- Apr 27, 2018 -

با توجه به ویژگی های حرکات ماشین سنگ زنی و نیازهای تکنولوژیکی، الزامات زیر برای کشیدن و کنترل قدرت برق وجود دارد:


1. حرکت چرخشی چرخ چرخ به طور کلی نیازی به کنترل سرعت ندارد، که می تواند توسط یک موتور سه فازی ناهمزمان بکشید و نیاز به چرخش تنها یک طرفه دارد. هنگامی که ظرفیت بزرگ است، می توان از راه انداز Y-delta مرحله به مرحله استفاده کرد.


2. برای اطمینان از دقت پردازش، آن را به طور مساوی اجرا کنید و اطمینان حاصل کنید که در هنگام حرکت مجدد حرکت به سمت پایین حرکت می کند، بنابراین درایو هیدرولیکی برای تحقق بخشیدن به حرکت مجدد کاربن و تغذیه افقی جعبه چرخ سنگ زنی.


اخبار مرتبط