مزایای خطوط تولید اتوماتیک

- Apr 02, 2018 -

خط تولید اتوماتیک یک سیستم تولید است که در آن مجموعه ای از ابزارهای اتوماتیک و تجهیزات جانبی به ترتیب با دنباله فرآیند توسط یک سیستم انتقال قطعه و یک سیستم کنترل به صورت خودکار تمام یا بخشی از فرآیند تولید محصول را به طور کامل تکمیل می کند. یا به سادگی یک خط اتوماتیک. در دهه 1920 با توسعه صنایع مانند اتومبیل، بلبرینگ چرخ، موتورهای کوچک و ماشین های دوختنی، خطوط اتوماتیک در تولید ماشین آلات ظاهر شدند. اولین مرحله ظهور خط اتوماتیک ماشین آلات ترکیبی بود. قبل از دهه 1920 ابتدا خطوط تولید جریان و خطوط تولید نیمه اتوماتیک در صنعت خودرو وجود داشت و پس از آن به خطوط اتوماتیک توسعه یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تعداد خطوط اتوماتیک در صنعت تولید صنعتی به سرعت در حال توسعه بود.


اخبار مرتبط