جعل شارژر / شارژ Manipulator برای بارگذاری و شارژ

- Feb 06, 2018 -

دستگاه شارژر/شارژ جعل

 

وجود'راه آهن ها محدود و شارژ دستگاه های تلفن همراه.

از ساختار، راه آهن ها و شارژ manipulator hydralic تصویب و مكانیكی مخلوط نوع محدود.

شارژر جعل نوع مخلوط مکانیکی و هیدرولیک ماشین. است، آن را برای انتقال دیسک های سرد و گرم شمش قرار می گیرد و حلقه باز آهنگري گیاهان آسیاب حلقه شکوفه میلز و آثار مشابه. با توجه به نوع قطعه کار و دستکاری آنها سقوط به نوع پشتیبانی از گیره گیره نگه نوع، نوع چنگال.

 

آن می توانید انجام دهیدتوابع:manipulator راه رفتن، حرکت صعودی manipulator دور، گیره میله فلکس، گیره میله بلند کردن.


اخبار مرتبط