ماشینکاری CNC برای خط تولید جعل

- Feb 07, 2018 -

جعل دستگیره شامل انواع هیدرولیک و مکانیکی هیدرولیکی مخلوط شده است. جعل دستگیره برای استفاده از جوشکاری باز در زیر چکش و فشار استفاده می شود.

CNC Forging manipulator به طور کامل هیدرولیکی است و می تواند توسط manule، نیمه اتوماتیک، اتوماتیک، قادر به اتصال با فشار هیدرولیک فورج شده از طریق ورودی دیجیتال باشد.

مطبوعات جعل است راه رفتن دستگیره، گیره گیر، سر چرخش مهره، بلند کردن چاقو گیره، چفت و بست چارچوب چرخش و غیره اقدامات.


امکانات:

1. بهبود بهره وری فرآیند جعل و عملکرد بالا.

2. کاهش هزینه جعل به میزان قابل توجهی.

3. حرکت سریع و دقت بالا است.

4. به طور قابل توجهی افزایش کیفیت جعل و ظرفیت خط تولید.


اخبار مرتبط