سیستم انتقال اتوماتیک قطعه کار قطعه

- Apr 06, 2018 -

سیستم انتقال اتوماتیک قطعه کار قطعه معمولا شامل دستگاه بارگذاری و تخلیه ابزار ماشین، یک دستگاه انتقال و یک دستگاه ذخیره سازی مواد است. در خط اتوماتیک پردازش بدن دوار، دستگاه انتقال شامل یک یاغی یا کانال مجاز تغذیه یا بلند کردن، نمایه سازی و دستگاه های توزیع می باشد. گاهی اوقات روبات ها برای انجام وظایف خاصی از نوار نقاله استفاده می شوند. در خط اتوماتیک ماشین ابزار ترکیبی، هنگامی که قطعه کار دارای یک سطح پایه حمل و نقل مناسب است، روش انتقال مستقیم تصویب می شود و دستگاه انتقال شامل انواع مختلفی از دستگاه های حمل و نقل گام به گام، دستگاه های نمایه سازی و دستگاه های معکوس و غیره است که شکل نامنظم و دارای سطح پایه انتقال مناسب نیست. قطعه کار معمولا روی پالت ها قرار می گیرد و در این صورت دستگاه بازگشت پالت اضافه می شود.


اخبار مرتبط