دانش بالا دقت قابل جابجایی بازوی

- Apr 17, 2018 -

با توجه به داده های مربوطه و عمل آن ثابت شود که دقت اندازه گیری سر ابزار کالیبراسیون 1 میکرومتر است; چاک با قطر 15 اینچ و یا کمتر تکرارپذيری چرخش بازوی 5 میکرومتر است. اندازه بزرگ کارتریج 18 اینچ و بزرگتر اجازه می دهد تا قابلیت تکرار صادق بازو شکل دهی به 8 میکرومتر. این دقت می تواند نیازهای اکثر کاربران بدون محاکمه کاهش.


استفاده از ابزار تنظیمات ابزار می تواند کاهش زمان جانبی ماشین ابزار و کاهش rework و نرخ رد. ماشین ابزار بهره وری و ماشینکاری دقت می تواند قابل توجهی بهبود یافته صورت استفاده همراه با پروب Renishaw LP2 قطعه کار.


دانش صنعت مربوطه