مفهوم اتوماسیون

- Apr 08, 2018 -

فن آوری اتوماسیون به طور گسترده ای در صنعت، کشاورزی، نظامی، تحقیقات علمی، حمل و نقل، تجارت، خدمات پزشکی، خدمات و خانواده استفاده می شود. استفاده از تکنولوژی اتوماسیون نه تنها افراد را از کار دستی سنگین و بخشی از کارهای روانی، بلکه محیط های سخت و خطرناک نیز آزاد می کند، بلکه کارکرد ارگان های مختلف را نیز گسترش می بخشد، بهره وری کار را افزایش می دهد و درک انسان از آن را افزایش می دهد. جهان و تحول جهان. توانایی


مقیاس کامل مجموعه ای از تجهیزات در سیستم های اتوماسیون، همچنین به عنوان دستگاه های اتوماسیون شناخته شده است. فرایندی که در آن دستگاه یا دستگاه به طور خودکار براساس دستورالعمل یا دستورالعمل بدون دخالت انسانی عمل می کند یا کنترل می کند. بنابراین، اتوماسیون یک شرط مهم و نماد قابل توجهی از نوسازی صنعت، کشاورزی، دفاع ملی، و علم و فن آوری است.


بررسی اجمالی


اتوماسیون یک شرکت پیشرفته است که متخصص در تحقیق، توسعه، تولید و فروش هوشمند کنترل اتوماتیک، دیجیتالی کردن، کنترل کننده های شبکه و سنسورها است. ماژول های عملکردی متعدد و راه حل های جاسازی شده کامل می تواند نیازهای شخصی بسیاری از کاربران را به حداکثر برساند. . محصولات شرکت دارای طیف گسترده ای از محصولات برای نیازهای مشتریان است.


برنامه خودکار


توسعه تکنولوژی اتوماسیون در زمینه انبارداری (شامل انبار اصلی) می تواند به پنج مرحله تقسیم شود: فاز انبارداری دستی، فاز انبارداری مکانیکی، فاز انبارداری اتوماتیک، فاز انبارداری و فاز انبارداری اتوماتیک هوشمند. در اواخر دهه 1990 و چندین قرن بیست و یکم، انبارداری اتوماتیک هوشمند، مسیر اصلی توسعه تکنولوژی اتوماسیون خواهد بود.


دانش صنعت مربوطه