تجهیزات خط مونتاژ

- Apr 09, 2018 -

تجهیزات خط مونتاژ به طور مداوم ماشین آلات حمل و نقل محموله را در یک خط خاص حمل می کند، همچنین یک خط نقاله یا یک نوار نقاله نامیده می شود. با توجه به سری انتقال، می توان تقریبا به 7 دسته تقسیم شد: خط کمربند، خط زنجیره ای صفحه، خط چند زنجیره ای، خط پلاگین، خط کمربند مش، خط تعلیق و خط درام. به طور کلی شامل اعضای کشش، اعضای تحمل بار، دستگاه های درایو، دستگاه های کشش، هدایت دستگاه ها و اعضای پشتیبانی می شود. نوار نقاله ها را می توان به صورت افقی، شیبدار و عمودی حمل و نقل کرد یا آنها می توانند از خطوط حمل و نقل فضایی ساخته شوند که عموما ثابت می شوند. ظرفیت حمل و نقل خط لوله، راه دور، بلکه در فرآیند حمل و نقل برای تکمیل تعدادی از عملیات فرایند، بنابراین برنامه بسیار گسترده است.


دانش صنعت مربوطه